Овладяването на сложността в бизнеса – скок към решаването на по-трудни проблеми