Милен Великов

About Милен Великов

През последните 10 години съм работил на различни позиции с фокус HR – от стажант до директор. В момента работя върху своята докторска дисертация на тема "Динамика и взаимовръзки на пазара на труда в България за периода 1989-2021г. - количествени и качествени изменения“ в Софийски Университет. Имам 3 магистърски степени – ,,Управление на човешките ресурси‘‘ в УНСС, ,,Организационно поведение и консултиране‘‘ от СУ ,,Св. Климент Охридски‘‘, както и ,,Социална и организационна психология‘‘ в Нов български университет плюс няколко специализации. Всяка година от 2018-та насам, провеждам свое изследване на тема размисли за изминалата година и очаквания за новата.

Статии от Милен Великов: