Спортното съдържание е по-достъпно чрез всички канали на БНТ