Skip to content

Александър Христов

About Александър Христов

Това съм аз – д-р Александър Христов, комуникационен специалист, в момента управляващ партньор в ПР агенция Параграф 42, доцент в УНСС и преподавател в НБУ. Един от създателите на Центъра за анализи и кризисни комуникации съм. Спя малко, чета новини много, и съм абсолютно убеден, че комуникациите могат да бъдат двигател на големи промени в бизнеса и обществото.

Статии от Александър Христов: