Навлизането на отворени платформи и SaaS системи улеснява стартирането на онлайн бизнес