Skip to content

Eлена Хинова-Макнами

About Eлена Хинова-Макнами

Елена Хинова-Макнами е коуч и ментор на висши изпълнителни ръководители.

Статии от Eлена Хинова-Макнами: