Skip to content
Forbes Men On Top

Forbes Men 2021 – Мъже на върха е проект, в който предприемчиви и иновативни мъже лидери споделят пред Forbes как с характер, знания, гордост и достойнство вървят по своя път напред и нагоре. Това са мъже, които добре познават вкуса на победата. Те разказват за сложния, понякога противоречив, но много вълнуващ стремеж от идеята до реализацията, за приятелствата, партньорите и бъдещите проекти.